Cwynion Bwyd

Ambell waith gallwch brynu neu fwyta bwyd a diod sydd ddim yn cwrdd â’ch disgwyliad. Mae gan Gyngor Gwynedd ddyletswydd i ymchwilio i mewn i gwynion bwyd os yw’r bwyd wedi ei brynu o fewn y sir.

Ar achlysuron eraill efallai y byddwch angen cysylltu â’r Tîm Diogelwch Bwyd os ydych yn byw yng Ngwynedd ac eisiau gwneud cwyn am fwyd wedi’i brynu y tu allan i’r sir.

Plîs darllenwch y ddogfen Gwybodaeth Cwynion Bwyd gan ei fod yn rhoi enghreifftiau o gwynion bwyd cyffredin, sydd gan amlaf o ganlyniad i’r broses gynhyrchu a ddim yn risg i Iechyd cyhoeddus.

 

Cwynion yn Erbyn Busnesau Bwyd

Os ydych yn bryderus am hylendid sefydliad bwyd yng Ngwynedd,  e.e. os ydych wedi sylwi ar ymarferion hylendid bwyd gwael, wedi nodi fod lefel y glanweithdra mewn eiddo yn anfoddhaol neu nad yw eiddo yn arddangos eu Sgôr Hylendid Bwyd. Rhowch wybod i ni:

Cwblhau ffurflen gwynion ar-lein

neu anfonwch y ffurflen hon, wedi ei chwblhau i'r tîm yn eich swyddfa leol:

Tim Diogelwch Bwyd, Gwarchod y Cyhoedd, Cyngor Gwynedd

  • Pencadlys, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH
  • Ffordd y Cob, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AA
  • Cae Penarlag Dolgellau, Gwynedd, LL40 2Y

Neu dros e-bost:

Sylwer: Ni fydd Swyddogion Diogelwch Bwyd yn gallu eich helpu os ydych yn dymuno gwneud cais am unrhyw iawndal mewn perthynas â chwyn bwyd na ymchwilio i unrhyw gwyn di-enw.