Grant i elusennau - Cronfa'r Degwm

Pwrpas Cronfa’r Degwm yw hyrwyddo a chefnogi gweithgareddau gan sefydliadau elusennol sydd o fudd i drigolion Gwynedd, ac yn cyfoethogi cymunedau Gwynedd.

 

Pwy all geisio am y grant?

Gall elusennau cofrestredig geisio am y grant hwn o Gronfa Degwm Cyngor Gwynedd, gan gynnwys:

  • eisteddfodau lleol
  • gweithgareddau celfyddydol
  • mudiadau addysg
  • mudiadau hamdden a chwaraeon
  • mudiadau cadwriaethol
  • elusennau sy’n cefnogi pobl wael neu bob anabl

Gweld meini prawf ac amodau llawn (Canllawiau)


Faint o arian sydd ar gael?

Mae’n bosib gwneud cais am unrhyw swm o arian, ond fel arfer bydd grantiau unigol yn tueddu i fod rhwng £100 a £3,000.


Sut mae gwneud cais am arian?

Er mwyn gwneud cais bydd angen i chi gwblhau'r ffurflen gais / ffurflen gais a’i ddanfon yn ddelfrydol yn electroneg i Cistgwynedd@gwynedd.llyw.cymru neu gall ei ddychwelyd drwy’r post i’r cyfeiriad sydd wedi ei nodi ar y ffurflen.

Rydym yn awgrymu'n gryf eich bod yn trafod eich cais gyda Swyddog Cefnogi Cymunedau'r ardal berthnasol cyn ei gyflwyno.

 

Dalgylch Bro Peris, Bro Lleu/Nantlle, Bro Ffestiniog   

E-bost: markgahan@gwynedd.llyw.cymru

Rhif ffon: 07901 893006

 

Dalgylch Caernarfon/Bangor a Bro Ogwen

E-bost: dafyddeinionjones@gwynedd.llyw.cymru

Rhif ffon: 01248 605276

 

Dalgylch Pwllheli a Penllŷn   

E-bost: alyslloydjones@gwynedd.llyw.cymru

Rhif ffon: 01758 704120

 

Bro Dysynni, Ardudwy a Dolgellau  

E-bost: annalewis@gwynedd.llyw.cymru

Rhif ffon: 01341 424504

 

Porthmadog a Penrhyndeudraeth

E-bost: lindseyellis@gwynedd.llyw.cymru

Rhif ffon: 07919024025

 

Bala Penllyn, Rhydymain a Dinas Mawddwy

E-bost: HuwAnturEdwards@gwynedd.llyw.cymru

Rhif ffon: 07929512741

 

Rhagor o wybodaeth

Gallwch hefyd gysylltu drwy anfon e-bost i CistGwynedd@gwynedd.llyw.cymru neu drwy ffonio 01286 679870.