Gwybodaeth i drigolion

Dyma gysylltau i wefannau sy’n rhannu gwybodaeth am sut mae Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit, ac am y cymorth sydd ar gael:

Cyffredinol

 

Dinasyddion yr UE:

Teithio:

 

Gyrru car yn yr Undeb Ewropeaidd

  • GOV.UK –  Gofynion ar ddinasyddion y DU sy'n gyrru mewn gwlad dramor

 

Teithio gyda phasbort y Deyrnas Unedig:

  • GOV.UK – Gwirio pasbort wrth deithio i Ewrop
  • GOV.UK– Teithio i'r UE gyda phasbort y DU

 

Defnyddio ffôn symudol dramor:

  • GOV.UK  - trawsrwydweithio ar ffôn symudol

 

Hawliau Defnyddwyr:

  • GOV.UK - effaith ar hawliau defnyddwyr.


Bancio:

  • GOV.UK - effaith Brexit ar fancio, yswiriant a gwasanaethau ariannol eraill.