Cynllun Preswylio'n Sefydlog yr UE

Bydd rhaid i ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd a’u teuluoedd wneud cais am Gynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE os ydynt eisiau cario ymlaen i fyw a gweithio yn y Deyrnas Unedig ar ôl 30 Mehefin 2021.

I wneud cais, ewch i: Gwneud cais: Cynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE 

 

Gwasanaeth sganio ID Cyngor Gwynedd

Ar gyfer cam cyntaf eich cais byddwch angen cadarnhau eich hunaniaeth. Gallwch wneud hyn drwy ap yr 'EU Exit ID Document Check' gan y Llywodraeth (ar gael ar yr App Store ar gyfer iPhone 7 neu uwch neu drwy Google Play Store ar gyfer dyfeisisau Android).

Os nad ydych yn gallu defnyddio’r ap ar eich dyfais, mae Cyngor Gwynedd yn darparu gwasanaeth sganio ID.

Mae’r gwasanaeth sganio ar gael yn Siop Gwynedd, Caernarfon drwy apwyntiad yn unig. I drefnu, ffoniwch 01766 771000. 

Mae’r gwasanaeth ar gael am ddim os ydych yn byw yng Ngwynedd, neu yn £14 os ydych yn byw y tu allan i Wynedd. Gallwch dalu efo arian parod neu gerdyn credyd neu ddebyd.


Bydd angen i chi ddod â:

  • ffôn symudol sy’n gallu derbyn neges testun, neu ddyfais sy’n derbyn e-bost, er mwyn gallu gyrru’r cod sydd ei angen ar gyfer eich cais ar-lein atoch
  • pasbort biometreg UE os ydych yn ddinesydd UE, NEU
  • cerdyn preswylydd DU gyda chip biometreg os ydych yn aelod o deulu dinesydd UE, ond ddim yn ddinesydd UE eich hun

Nid ydym yn derbyn cardiau adnabod cenedlaethol.

Cofiwch mai gwasanaeth sganio’n unig yw hwn. Ni allwn gynnig cyngor am eich cais, nac unrhyw gyngor mudo na statws sefydlu.

 

Mwy o wybodaeth am y cynllun hwn

Help gyda’ch cais

Mae'n bosib cael mynediad at gyfrifiadur a chyngor elfennol ar sut i gwblhau ffurflen gais yn unrhyw o lyfrgelloedd Gwynedd.


Mae’r Llywodraeth yn cynnig gwasanaeth Cymorth Digidol os nad ydi'r sgiliau, hyder neu dechnoleg addas gennych i gwblhau ffurflen ar-lein. Ffoniwch 0333 445 675 neu tecstiwch ‘VISA’ i 07537 416 944:  Llun i Gwener 9am-6pm, neu ddydd Sadwrn 9am-4pm.


Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn darparu cyngor cyfreithiol i ddinasyddion yr UE trwy Newfields Law. Maent yn darparu gwasanaeth cynghori i ddinasyddion yr UE a'u haelodau teulu (UE neu o'r tu allan i'r UE) sydd wedi'u lleoli yng Nghymru ac sy'n dymuno cyflwyno ceisiadau i Gynllun Setliad yr UE. 

Mae mwy o wybodaeth, cyngor a chefnogaeth hefyd ar gael gan eich canolfan Cyngor Ar Bopeth lleol.

Close