Brexit – Rheolau newydd ar gyfer theithio a gwneud busnes â Ewrop

Mae gwneud busnes â Ewrop wedi newid. Mae angen i chi dilyn rheolau newydd ar allforio, mewnforio, tariffau, data a chyflogi.

 
Canllawiau defnyddiol:

Gellir cael gwybodaeth cynhwysfawr am y newidiadau drwy ymweld â:

 

Mae'n bosib gweld crynodeb o ganllawiau a’r rheoliadau newydd yn bwletinau rheolaidd y Cyngor:

26 Chwefror: Cynnwys y Bwletin - Gweminarau ar gyfer mewnforwyr cynhyrchion bwyd a diod o’r UE i Brydain Fawr; Rhaglen Gymorth ‘Field Force’; Diweddariad: Cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Symud Cerbydau Nwyddau – ychwanegwyd cyfieithiad Cymraeg; Diweddariad: Cael cyfeirnod symud nwyddau – ychwanegwyd cyfieithiad Cymraeg; Cymorth i fusnesau sy’n symud nwyddau i’r UE: Busnes Cymru.

26 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Llythyr i fusnesau Cymru gan Ken Skates ynglŷn â diwedd y Cyfnod Pontio a’r UE; Porth Cyfnod Pontio’r UE Busnes Cymru; Traciwr Llywodraeth y DU; Brexit Transition Changes – Actions for Businesses; Sector Specific Brexit Transition Actions; Cymorth ariannol newydd i fusnesau pysgota’r DU sy’n allforio i’r UE; Annog pobl i wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

18 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Gweminarau ar gyfer sefydliadau sy’n masnachu gyda’r UE; Sut i roi gwybod am werthiannau’r UE a wnaed ar neu cyn 31 Rhagfyr 2020ar gyfer TAW; Amserlen Tariff Integredig y DU; Cludo nwyddau ar y ffyrdd yn rhyngwladol; Sut i allforio cynhyrchion pysgodfeydd morol gwyllt i’r UE o 1 Ionawr 2021; Newyddlen Cyfnod Pontio UE Bwyd a Diod. 

11 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Y sector telathrebu a gwasanaethau gwybodaeth o fis Ionawr 2021; Y sector chwaraeon a hamdden o fis Ionawr 2021; Y sectorau cyfryngau a darlledu o fis Ionawr 2021; Y sectorau digidol, technoleg a gwasanaethau cyfrifiadurol o fis Ionawr 2021; Y sectorau celfyddydau, diwylliant a threftadaeth o fis Ionawr 2021; Sector y diwydiannau creadigol o fis Ionawr 2021; Y sector twristiaeth o fis Ionawr 2021; Newidiadau i driniaeth TAW o nwyddau tramor a werthir i gwsmeriaid o 1 Ionawr 2021.

7 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Cyfraniadau nawdd cymdeithasol i weithwyr sy’n dod i’r DU o’r AEE neu’r Swistir; Enwau bwyd a diod daearyddol gwarchodedig: Cynlluniau Dynodiad Ddaearyddol y DU; Cludo nwyddau ar ffyrdd rhyngwladol: Dogfennau gyrrwr HGV; Gwasanaethau a theithiau bws rhyngwladol: dogfennau gyrwyr; Gwerthu gwasanaethau i’r UE, y Swistir, Norwy, Gwlad yr Iâ a Liechtenstein; Hawlio cyfraddau tollau ffafriol rhwng y DU a’r UE; Defnyddio data personol yn eich busnes neu sefydliad arall; Canllawiau i gefnogi pysgotwyr masnachol, masnachwyr ac allforwyr yn dilyn Cytundeb Masnach a Chydweithredu’r DU/UE; Eiddo deallusol (IP) ar ôl 1 Ionawr 2021; Gohirio datganiadau am nwyddau’r UE a ddygir i Brydain Fawr; Rheolau tarddiad ar gyfer nwyddau sy’n symud rhwng y DU a’r UE; Canllawiau i sectorau’r Adran Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) ar ôl i’r DU adael yr UE; Rhestr o asiantau tollau a gweithredwyr parseli cyflym; Porthladd Caergybi – Cyfleuster ffin mewndirol Caergybi: ATA Carnets, Swyddfa Cyrchfan a’r Swyddfa Gadael.

 

 

 

Cofiwch gadw ar y blaen drwy gofrestru i dderbyn Bwletinau Cefnogi Busnes Cyngor Gwynedd.  Cofrestru rwan!