Bin / Bocs heb ei wagio: Problemau rydym yn ymwybodol ohonynt

O dro i dro mae’n bosib y bydd casgliadau yn rhedeg yn hwyr neu yn cael eu methu oherwydd problemau fel cerbydau yn torri i lawr neu dywydd gwael.

Byddwn yn cyhoeddi unrhyw ddiweddariadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yma: 

Nid ydym yn ymwybodol o unrhyw broblemau casglu yng Ngwynedd ar hyn o bryd. Os na chafodd eich bin/bocs ei wagio ar eich diwrnod casglu rhowch wybod i ni. 

 

Rhoi gwybod am focs/ bin heb ei wagio