Cyfrifiad 2011: Ystadegau Allweddol

Mae’r Cyfrifiad 2011 yn rhoi gwybodaeth fanwl i ni am y boblogaeth gyfan, am ardaloedd daearyddol bach, ac am grwpiau bach o'r boblogaeth. Mae'n ffynhonnell hynod bwysig o wybodaeth am y boblogaeth ac am aelwydydd.

Mae’r atodiadau’n cynnwys gwybodaeth am y themâu a nodir ar gyfer wardiau, LSOAs  a chymunedau, yn ogystal ag Arfon, Dwyfor, Meirionnydd, Gwynedd, Cymru, a Chymru a Lloegr.

 

Gellir defnyddio'r ystadegau hyn o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.

Ffynhonnell: Cyfrifiad Poblogaeth 2011, Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol © Hawlfraint Y Goron 2013

Mae data hefyd ar gael ar wefan Cyfrifiad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.


Gwybodaeth bellach

 Ar-lein: ffurflen ymholiadau
 E-bost: ymchwil@gwynedd.llyw.cymru
 Ffôn: 01286 679619