Strategaeth Digartrefedd

Mae’r Strategaeth Digartrefedd ar gyfer y cyfnod 2010-2013 yn pwysleisio’r angen i atal digartrefedd ble bo hynny’n bosib gan fod atal digartrefedd hefyd yn flaenoriaeth allweddol i’r Strategaeth Tai Lleol 2009- 2012 a strategaethau lleol allweddol eraill.

Mae’r Strategaeth Digartrefedd yn nodi sut mae’r Cyngor yn anelu i gyflawni gwell deilliannau i’r bobl y mae’n eu gwasanaethu, a drwy ddigwyddiadau ymgynghori ac ymatebion, mae Cynllun Gweithredu wedi ei ddatblygu, sy’n anelu at gyrraedd y canlyniadau a ddymunir.


Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni:

 

Mae'r atodiad Cyfeirlyfr Digartrefedd yn rhoi gwybodaeth ynghylch y gwahanol asiantaethau all helpu pobl ddigartref.