Datganiadau 1

 

Datganiadau 1
 Rhif sylwebydd Enw  Asiant / MudiadDatganiad 
   Y Cyngor    Datganiad
 402  Cynghorydd Gareth Thomas    
 1541  Gwenda Roberts  Cyngor Cymuned Botwnnog  
 1645  Mark Roberts  Barton Willmore  
 2814  Robat Idris  PAWB  
 2833  Iwan Edgar    
 3050  Iwan Edgar Grŵp Ffocws Cynllun Datblygu Lleol  
 3128  Ieuan Wyn  Cylch yr Iaith [3128], Cymdeithas yr Iaith Gymraeg [3138], Cymdeithas yr Iaith [2819], Canolfan Hanes Uwch Gwyrfai [3130], Dyfodol i’r Iaith [3136]

Datganiad

Atodiad

 3355  Ben Gregory  Dyffryn Nantlle 2020  
 1550  Richard J Roberts  Cyngor Cymuned Llanystumdwy  
 2646 Mr Aled Evans    
 2917  Gareth Dobson    
 1561 Mark Newey   Llywodraeth Cymru  Datganiad
 1470  Mark Harris  Home Builders Federation Ltd (HBF) Datganiad
2919 Sarah Fox Horizon Nuclear Power Datganiad 
2680 Dewi Griffith Dŵr Cymru Datganiad
3092 Jina Gwyrfai