Statements 1

 

Datganiadau 1
Representor ID Name  Agent/ OrganisationDeclaration 
   The Council    Declaration
 402  Cllr Gareth Thomas    
 1541  Gwenda Roberts Botwnnog Community Council  
 1645  Mark Roberts  Barton Willmore  
 2814  Robat Idris  PAWB  
 2833  Iwan Edgar    
 3050  Iwan Edgar Grŵp Ffocws Cynllun Datblygu Lleol  
 3128  Ieuan Wyn Cylch yr Iaith [3128], Cymdeithas yr Iaith Gymraeg [3138], Cymdeithas yr Iaith [2819], Canolfan Hanes Uwch Gwyrfai [3130], Dyfodol i’r Iaith [3136]

Declaration

Appendix

 

 3355  Ben Gregory  Dyffryn Nantlle 2020  
 1550 Richard J Roberts Llanystumdwy Community Council  
 2646 Mr Aled Evans    
 2917  Gareth Dobson    
 1561 Mark Newey   Llywodraeth Cymru / Welsh Government   Declaration
 1470  Mark Harris  Home Builders Federation Ltd (HBF)  Declaration
2919 Sarah Fox Horizon Nuclear Power Declaration
2680 Dewi Griffith Dŵr Cymru / Welsh Water Declaration
3092 Jina Gwyrfai