Sesiynau Gwrandawiadau

Isod gwelwch yr agenda a materion i’w trafod ar gyfer pob sesiwn gwrandawiad

Rhaglen Wrandawiadau fersiwn 4 - 26.09.16

Cynllun Lleoliad Neuadd Penrhyn

Lleoliad Parc Busnes Llangefni - sesiwn 14 a 15

Sesiynau gwrandawiadau
SG001
SG001A 

Sesiwn 1 – Paratoi y cynllun, gweledigaeth a strategaeth - (Fersiwn 1)- wedi ei ddisodli gan fersiwn 2          
Sesiwn 1 - Paratoi y cynllun, gweledigaeth a strategaeth - 14.07.16 

Datganiadau

Pwyntiau Gweithredu

 SG002

Sesiwn 2 - Darpariaeth Tai

Datganiadau

Pwyntiau Gweithredu

 SG003

 Sesiwn 3 - Dosraniad Tai

Datganiadau

Pwyntiau Gweithredu

 SG004

 Sesiwn 4 - Tai Fforddiadwy

Datganiadau

Pwyntiau Gweithredu

 SG005

Sesiwn 5 - Economi – cyflogaeth, manwerthu a thwristiaeth 

Datganiadau

Pwyntiau Gweithredu

 SG006

 Sesiwn 6 - Amgylchedd hanesyddol a naturiol

Datganiadau

Pwyntiau Gweithredu

 SG007

 Sesiwn 7- Mwynau a gwastraff

Datganiadau

Pwyntiau Gweithredu

 SG008

 Sesiwn 8 -Ynni adnewyddadwy

Datganiadau

Pwyntiau Gweithredu

 SG009

 Sesiwn 9 - Wylfa (fersiwn diwygiedig 09.09.16)

Datganiadau

Pwyntiau Gweithredu

**Noder diwygiad i'r rhaglen- bydd y sesiwn yn awr yn cychwyn am 1.30yp yn hytrach na 2.00yp

 SG010

 Sesiwn 10 - Dynodiadau a safleoedd amgen – Gogledd Gwynedd

Datganiadau

Pwyntiau Gweithredu

Llythyr gan Cadnant Planning 11.4.17 (fersiwn Saesneg yn unig ar hyn o bryd)

 SG011

 Sesiwn 11 - Dynodiadau a safleoedd amgen – De Gwynedd

Datganiadau

(dim pwyntiau gweithredu)

 SG012

 Sesiwn 12 - Dynodiadau a safleoedd amgen – Llŷn

Datganiadau

Pwyntiau Gweithredu

 SG013

 Sesiwn 13 - Sipsiwn a Theithwyr

Datganiadau

Pwyntiau Gweithredu

 SG014

 Sesiwn 14 - Dynodiadau a safleoedd amgen – Gogledd Môn

Datganiadau

Pwyntiau Gweithredu

 SG015

 Sesiwn 15 - Dynodiadau a safleoedd amgen – De Môn

Datganiadau

Pwyntiau Gweithredu 

 SG016

 Sesiwn 16 - Monitro a gweithredu (fersiwn diwygiedig 09.09.16)

Datganiadau

Pwyntiau Gweithredu

 

**Noder diwygiad i'r rhaglen - mae'r sesiwn wedi ei ohirio a bydd yn awr yn cael ei gynnal yn Neuadd Penrhyn Bangor ar ddydd Mawrth y 1 Tachwedd 2016 am 09:30yb

SG017

Sesiwn 17 - Materion sy’n Codi sy’n ymwneud â Pholisi PS1 a materion tai penodol

Swyddfa Penrallt, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1BN

SG018

Sesiwn 18 - Materion sy’n codi sy’n ymweud â Wylfa Newydd a materion amrywiol

Swyddfa Penrallt, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1BN