Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Mae cynhyrchu a chyhoeddi Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn un o ofynion statudol Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000. Mae Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyngor Gwynedd wedi ei fabwysiadu ers Tachwedd 2022, a bydd yn weithredol hyd at 2029. 

Gweld Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyngor Gwynedd

Os ydych yn dymuno derbyn copi caled o’r cynllun (mae’n bosib y bydd ffi yn cael ei godi), neu os ydych yn dymuno derbyn copi o’r cynllun mewn ffurf arall, cysylltwch â ni:

  • E-bost: Llwybrau@gwynedd.llyw.cymru
  • Ffôn: 01766 771 000
  • Cyfeiriad: Uned Traffig a Llwybrau, Adran Amgylchedd, Cyngor Gwynedd, Swyddfa'r, Cyngor, Caernarfon Gwynedd, LL55 1SH