Is-etholiadau / llefydd gwag achlysurol

Bydd etholiad yn cael ei chynnal ar ddydd Iau, 22 Medi 2022 er mwyn ethol Cynghorydd Sir ar gyfer ward Llanuwchllyn: