Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Mae Cyngor Gwynedd yn rhan o Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru gyda holl gynghorau eraill Gogledd Cymru ynghyd â sefydliadau eraill. Mae’n ofynnol i gyfrifon ar wahân gael eu cynhyrchu ar gyfer y Bwrdd. Gan mai Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar y gwasanaeth cyllid a chyfrifeg i’r Bwrdd hwn, Cyngor Gwynedd sydd felly â’r cyfrifoldeb am gwblhau’r datganiad ariannol. Mae’r cyfrifon ar ffurf dychweliad blynyddol. 

 

Archif: