Clinigau brechiad rhag y ffliw

Dyddiad: 17/01/2023
Mae'r Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi rhyddhau'r datganiad canlynol ynglŷn â'r clinigau galw heibio i gryfhau'r amddiffyniad rhag y ffliw:  
Canolfannau brechu yng Ngogledd Cymru yn cynnig clinigau galw heibio i gryfhau'r amddiffyniad rhag y ffliw - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (gig.cymru)

Bydd oedolion cymwys a phlant yn gallu cael brechiad rhag y ffliw yn rhad ac am ddim yn un o ganolfannau brechu torfol Betsi Cadwaladr o ddydd Llun, 16 Ionawr ymlaen.

Gweld lleoliadau ac amseroedd y clinigau