Ein blaenoriaethau a'n perfformiad

Adroddiadau blynyddol

Cynllun Strategol

Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol

Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Adroddiadau Blynyddol Aelodau


Strategaethau a chynlluniau busnes ar gyfer gwasanaethau’r Cyngor

Mae strategaethau a chynlluniau busnes penodol ar gael yn yr adran Polisïau a Strategaethau


Adolygiadau perfformiad allanol a mewnol

Dogfennau am berfformiad a gwariant y Cyngor

Copïau papur yn unig o adroddiadau monitro mewnol.


Strategaethau sy’n cael eu datblygu mewn partneriaeth ag awdurdodau eraill

Gwybodaeth am bartneriaethau strategol megis trosedd ac anrhefn, iechyd a gofal cymdeithasol, strategaeth gymunedol ar gael yma: Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn