Siopau Gwynedd

Mae tair Siop Gwynedd wedi eu lleoli yng Ngwynedd ble gallwch dderbyn cymorth wyneb yn wyneb am nifer o faterion.

Pa wasanaethau sydd ar gael?

Gall staff Siop Gwynedd eich helpu gydag ystod eang o ymholiadau gan gynnwys:

  • tocynnau bws
  • bathodynnau glas
  • budd-daliadau
  • treth cyngor
  • ceisiadau cynllunio
  • goriadau RADAR
  • unrhyw faterion gwastraff ac ailgylchu e.e. archebu bin newydd neu adrodd am gasgliad wedi ei fethu
  • unrhyw faterion priffyrdd e.e. twll yn y ffordd neu oleuadau stryd ddim yn gweithio

Pa gyfleusterau sydd ar gael?

  • ystafelloedd cyfweld preifat
  • mynediad at wasanaeth cyfieithu tu hwnt i’r Gymraeg a’r Saesneg
  • cyfrifiaduron hunan-wasanaeth ar gyfer cwsmeriaid gyda mynediad i’r we am ddim
  • ffôn am ddim er mwyn cysylltu gydag adrannau eraill o fewn y Cyngor