Pwyllgorau

Mae nifer o wahanol bwyllgorau gan gynnwys y rhai canlynol. 

Y Pwyllgor Craffu: Mae 3 Pwyllgor Craffu yng Ngwynedd, sydd i gyd yn cyfarfod o leiaf 6 gwaith y flwyddyn:

  • Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi
  • Pwyllgor Craffu Cymunedau
  • Pwyllgor Craffu Gofal

Gweld mwy o wybodaeth yn yr adran craffu

 

Y Pwyllgor Rheoleiddio: Mae’r Pwyllgorau Rheoleiddio yn cynnwys: Y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, Y Pwyllgor Cynllunio, a’r Pwyllgor Trwyddedu

 

Y Pwyllgor Safonau: Rôl y Pwyllgor Safonau yw hyrwyddo, cynnal a gwarchod safonau ymddygiad aelodau o fewn y Cyngor a phriodoldeb yn holl drafodion y Cyngor. Rhagor o wybodaeth am y Pwyllgor Safonau.