Blaen Raglen Craffu

Mae’n ofynnol bod pob pwyllgor craffu yn llunio a chyhoeddi rhaglen waith am flwyddyn y Cyngor. 

Mae’r Blaen Raglen y nodi’r prif faterion y mae bwriad edrych arnynt yn ystod y flwyddyn. Mae’r rhaglen yn un fyw a fydd yn cael ei ddiweddaru’n gyson yn ystod y flwyddyn.