Adroddiadau Blynyddol Craffu

Mae’r adroddiadau yn rhoi trosolwg o’r gwaith craffu a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn. Ers 2019-20, mae fersiwn cryno o’r adroddiad yn cael ei greu gyda’r bwriad iddo gyflwyno gwaith craffu, mewn modd cryno a hawdd i’w ddarllen. Dyma’r adroddiadau blynyddol diweddaraf:

Adroddiad Craffu 2022-23
Adroddiad Craffu 2022023- fersiwn cryno

Adroddiad Craffu 2021-22

Adroddiad Craffu 2021-22 - fersiwn cryno

Adroddiad Craffu 2020-21

Adroddiad Craffu 2020-2021 - fersiwn cryno 

Adroddiad Craffu 2019-20

Adroddiad Craffu 2019-20 - fersiwn cryno 

Adroddiad Craffu 2018-19

Adroddiad Craffu 2017-18