Aelodau Y Senedd a San Steffan

Aelodau Y Senedd

Aelodau Cynulliad
EnwEtholaeth PlaidManylion cyswllt
Mabon ap Gwynfor Dwyfor Meirionnydd Plaid Cymru

Mabon.Ap.Gwynfor@senedd.cymru 

0300 200 7175

Y Senedd
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA 

Sian Gwenllian  Arfon Plaid Cymru

Sian.Gwenllian@senedd.cymru

01286 672076

8 Stryd y Castell,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1SE 

Cefin Campbell

Canolbarth a Gorllewin Cymru Plaid Cymru

Cefin.Campbell@senedd.cymru 

Y Senedd
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA 

Llyr Huws Gruffydd Gogledd Cymru Plaid Cymru

llyr.gruffydd@senedd.cymru 

01824 703 593

Y Senedd
Bae Caerdydd,
Caerdydd,
CF99 1NA

Mark Isherwood Gogledd Cymru Ceidwadwyr

mark.isherwood@senedd.cymru

01352 710232 

Cymdeithas Ceidwadwyr Delyn
Mold
Treffynnon
CH7 1EG

Eluned Morgan Canolbarth a Gorllewin Cymru Llafur

Eluned.Morgan@senedd.cymru 

0300 200 7264

Y Senedd
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA 

Carolyn Thomas Gogledd Cymru Llafur 

Carolyn.Thomas@senedd.cymru 

Y Senedd 
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA 

Sam Rowlands  Gogledd Cymru Ceidwadwyr

Sam.Rowlands@senedd.cymru 

0300 200 7267

Y Senedd
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA 

Jane Dodds

Canolbarth a Gorllewin Cymru Democratiaid Rhyddfrydol

Jane.Dodds@senedd.cymru 

0300 200 7091

Y Senedd
Bae Caerdydd,
Caerdydd,
CF99 1NA 

Joyce Watson Canolbarth a Gorllewin Cymru  Llafur

joyce.watson@senedd.cymru 

0300 200 7093

Y Senedd
Bae Caerdydd,
Caerdydd,
CF99 1NA

 

Aelodau Seneddol

Aelodau Seneddol
EnwEtholaeth PlaidManylion cyswllt
Liz Saville Roberts Dwyfor Meirionnydd Plaid Cymru

liz.savilleroberts.mp@parliament.uk  

01341 422661

Angorfa,
Heol Meurig,
Dolgellau,
Gwynedd
LL40 1LN

Hywel Williams Arfon Plaid Cymru

hywel.williams.mp@parliament.uk

01286 672076 

8 Stryd y Castell,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1SE 

 

Am fwy o wybodaeth ewch i: