Oedolion, Iechyd a Llesiant

Pennaeth yr Adran:

Aled Davies
Cyngor Gwynedd
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Rhif ffôn: (01286) 679003

E-bostAled@gwynedd.llyw.cymru

 

Mae'r Adran yn cynnwys:


Oedolion

Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth
Pobl hŷn a phobl â phroblemau cof ac anableddau corfforol a synhwyraidd
Therapi galwedigaethol
anableddau dysgu


Darpariaethau Gofal Mewnol y Cyngor

Preswyl
Dydd
Gofal Cymunedol - Gofal cartref, gwasanaethau cefnogol
Cynllun Lleoli Oedolion


Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol 

 

Gwasanaethau Cefnogol, Busnes a Gweinyddiaeth yr Adran

Gofal cwsmer Oedolion, Iechyd a Llesiant

Cwynion Oedolion, Iechyd a Llesiant