Cyllid

Pennaeth yr Adran:

Dewi Morgan
Swyddfa’r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Ffôn: 01766 771000

Os ydych eisiau cysylltu gyda’r Adran Cyllid am fater penodol, defnyddiwch y pwyntiau cyswllt uniongyrchol isod:

 

Cyflogau
01286 679086
Cyflogau@gwynedd.llyw.cymru


Pensiynau
01286 679982
pens@gwynedd.llyw.cymru

 

Taliadau Credydwyr
01286 679206
taliadau@gwynedd.llyw.cymru

 

Treth Cyngor
01286 682700
trethcyngor@gwynedd.llyw.cymru

 

Trethi Busnes
01286 682700
trethiannomestig@gwynedd.llyw.cymru

 

Budd-daliadau
01286 682689
budd-daliadau@gwynedd.llyw.cymru

 

Incwm a Dyledwyr
01286 682711
incwm@gwynedd.llyw.cymru

 

Yswiriant
01286 682674
yswiriant@gwynedd.llyw.cymru

 

Materion Strategol
01286 682682
trysorydd@gwynedd.llyw.cymru

 

Mae'r Adran hefyd yn cynnwys:


Refeniw a Risg
Archwilio Mewnol
Rheoli Risg


Pensiynau a Rheolaeth Trysorlys
Buddsoddiadau’r Gronfa Bensiwn a'r Cyngor


Cyfrifeg ac Ariannol
Unedau Cyllid datganoledig yn cefnogi'r adrannau
Cyfrifeg Corfforaethol


Technoleg Gwybodaeth
Isadeiledd
Cefnogaeth y Ddesg Gymorth
Datblygu
Arloesi a Chyfryngau Cyfathrebu