Addysg

Pennaeth yr Adran:

Gwern ap Rhisiart 
Cyngor Gwynedd
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Rhif ffôn: 01286 (679089)

E-bost: GwernapRhisiart@gwynedd.llyw.cymru


Mae'r Adran yn cynnwys:

Ysgolion a dysgu

  • Safonau disgyblion
  • Perfformiad ysgolion
  • Anghenion Dysgu Ychwanegol
  • Cynhwysiad, Lles ac Amddiffyn Plant a Phobl Ifanc
  • Arweinyddiaeth a Threfniadaeth ysgolion
  • Blynyddoedd Cynnar
  • Adnoddau – Contractau a Phersonél, Llywodraethwyr, Mynediad, Cludiant, Arlwyo a Glanhau Ysgolion, Data