Addysg

Pennaeth yr Adran:

Garem Jackson 
Cyngor Gwynedd
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Rhif ffôn: (01286) 679467

E-bost: garemjackson@gwynedd.llyw.cymru


Mae'r Adran yn cynnwys:


Disgyblion a Chynhwysiad 

Anghenion Dysgu Ychwanegol
Cynhwysiad
Lles ac Amddiffyn Plant
Plant a Phobl Ifanc
Blynyddoedd Cynnar


Adnoddau

Contractau a Phersonél
Adeiladau a Chyfalaf
Llywodraethwyr
Mynediad
Cludiant ac Arlwyo
Data

Ysgolion 

Gwella a chefnogi ysgolion,
Swyddogion Addysg Ardal
Swyddfeydd Ardal 


Consortiwm Addysg

Creu cynhwysedd ac arbenigedd er mwyn hyrwyddo cydweithio o fewn awdurdodau
Cytundebau Lefel Gwasanaeth gyda Llywodraeth Cymru
Datblygiad Proffesiynol Parhaus