Unedau / tir / eiddo ar werth ac ar osod

Mae Cyngor Gwynedd yn berchen ar 48 o unedau diwydiannol, lleiniau tir diwydiannol a 2 Canolfan Menter - Intec, Parc Menai, Bangor a Mentec, Bangor.

Mae defnydd mwyafrif o'r unedau yn disgyn o dan dosbarthiadau cynllunio B1 (busnes), B2 (diwydiant cyffredinol) a B8 (ystorfa / dosbarthu).

Ymweliadau gyda apwyntiad yn unig!

 

Ar osod - unedau / tir / eiddo

3A Mentec, Ffordd Deiniol, Bangor

Intec, Parc Menai, Bangor

Uned 16, Tan y Castell - WEDI EI OSOD YN AMODOL I GONTRACT

Swyddfa 1, Canolfan Dyfi

 

Tir / ffermydd ar osod

2 Gilar Wen, Harlech  - dyddiad cau 14:00 25/03/2020

Tan y Bryn, Rhydymain - dyddiad cau 14:00 25/03/2020

Nantporth, Bangor - dyddiad cau 14:00  25/03/2020

Treborth, Bangor-   dyddiad cau   14:00  25/23/2020