Strategaeth a gweledigaeth Bangor

Mae Bangor yn ganolfan isranbarthol ar gyfer Gogledd Cymru. Mae'r sawl sy’n byw, astudio a gweithio yn y ddinas yn ymfalchïo ynddi. Heddiw, mae heriau yn wynebu ei ffyniant a'i bywiogrwydd.

Mae Cyngor Dinas Bangor a Chyngor Gwynedd wedi sefydlu Partneriaeth Strategol Bangor er mwyn arwain ar ymdrechion adfywio'r ddinas. Mae'r bartneriaeth wedi ei sefydlu i baratoi Strategaeth a Gweledigaeth tymor hir ar gyfer Bangor.

Mae'r Strategaeth a'r Weledigaeth yn canolbwyntio ar fanteisio ar rôl Bangor fel y ganolfan isranbarthol ar gyfer Gwynedd ac Ynys Môn. Dyma gydnabod ei chryfderau a photensial a chael gwared â'r agweddau negatif sy'n bod yma ers dros ddegawd.

 

Tair thema'r Strategaeth a'r Weledigaeth

 • Datblygu a'r amgylchedd
 • Economi a hyrwyddo
 • Tai, iechyd a lles

Prosiectau allweddol y Bartneriaeth:

Strategaeth a Gweledigaeth Bangor 

 

Mwy o wybodaeth...

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni:

 • E-bost: adfywio@gwynedd.llyw.cymru
 • Ffôn: 01286 679 545
 • Adran Economi a Chymuned
  Cyngor Gwynedd
  Stryd y Jêl
  Caernarfon
  Gwynedd
  LL55 1SH