Strategaeth Arwyddo Bangor

Yn ystod yr ymgysylltu ar gyfer Prif Gynllun Dinas Bangor adnabuwyd yr angen i wella arwyddo a gwybodaeth dehongli i gerddwyr o fewn y ddinas. Os nad oedd modd i chi fod yn rhan o’r ymgynghoriad cyhoeddus (17.07.22) dyma eich cyfle chi i fod yn rhan o’r dylunio. 

Gweld crynodeb o’r gwaith

Rhoi eich barn: cwblhau holiadur

Fersiwn Word o'r holiadur

Bydd angen cwblhau a dychwelyd yr holiadur i adfywio@gwynedd.llyw.cymru cyn 12 Medi 2022. 

Am unrhyw wybodaeth bellach cysylltwch ag adfywio@gwynedd.llyw.cymru neu 01286 679513.