Adfywio Harlech

Mewn ymateb i nifer o fygythiadau a risgiau sy’n wynebu Harlech, mae Cyngor Gwynedd wedi cydweithio gyda partneriaid strategol a lleol er mwyn ceisio uchafu ar gyfleoedd yn y dref. 

Mae Harlech yn adnabyddus am sawl rheswm yn barod:

  • Treftadaeth arbennig
  • Castell hanesyddol
  • Cwrs golff pencampwriaeth Brenhinol Dewi Sant
  • Arfordir rhagorol
  • Cyfleoedd thechnoleg awyrofod ym maes awyr Llanbedr

Mae’r dref angen cyd-weledigaeth a chyfres o gynigion i symud ymlaen.

Gweld Blaenoriaethau Strategol Harlech

Mae Cyngor Gwynedd, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, Cadw ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi datblygu canllaw strategol ar gyfer buddsoddiad yn Harlech. Bu i Chris Jones Regeneration gefnogi'r bartneriaeth strategol a bu cyfle i’r gymuned fod yn rhan o adnabod blaenoriaethau i’r dyfodol.

Cynllun Strategol Harlech

 

Mwy o wybodaeth

  • E-bost: adfywio@gwynedd.llyw.cymru
  • Ffôn: 01286 679513
  • Cyfeiriad: Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH