Bus timetables

To facilitate your journey here are some useful links and information  

If you are not satisfied with the bus service you received you should contact the bus company that provided the service.

Local bus service timetables
1B Blaenau Ffestiniog - Porthmadog
1B Blaenau Ffestiniog - Porthmadog from 03-04-17
1F/1M Penygroes - Carmel - Cesarea - Caernarfon
1N/1C Caernarfon - Penygroes - Nantlle - Talysarn
1/1A/9/9A Bangor - Caernarfon - Porthmadog
1/1A/9/9A Bangor - Caernarfon - Porthmadog from 03-04-17
1/2/T2 Caernarfon - Blaenau Ffestiniog - Barmouth (Sundays and public holidays only)
3 Pwllheli - Criccieth - Porthmadog
5A Bangor - Caernarfon - Nantlle
5B Bangor - Bethel - Caernarfon
5/X5/5C Llandudno - Conwy - Bangor - Caernarfon
6/6A Mynydd Llandygai - Bethesda - Bangor
8A Nefyn - Dinas - Pwllheli
8B Pwllheli - Nefyn - Rhydlios - Uwchmynydd
8 Pwllheli - Nefyn - Dinas - Tudweiliog
9 Bangor - Conwy - Llandudno Junction (Sundays only)
12 Pwllheli - Trefor - Caernarfon
14 Tudweiliog - Trefor - Pencaenewydd - Pwllheli
17/17B Pwllheli - Aberdaron
18 Pwllheli - Y Warren - Mynytho - Abersoch
23/23A PWLLHELI CLIPA - Morfa Garreg - Talcymerau - Marina
27 Pwllheli - Llithfaen - Nefyn
28 Tywyn - Dolgellau
28/X29 Machynlleth - Tywyn - Dolgellau (Sundays only)
29 TYWYN CLIPA - Sandilands - Promenade
30 Dolgellau - Machynlleth - Tywyn
33A Dolgellau Hospital Penycaeau Wenallt
33/36/533 Machynlleth - Aberangell - Dolgellau
34 Machynlleth - Corris - Aberllefenni
35/X1/X19 Dolgellau - Blaenau Ffestiniog - Betws y Coed - Llandudno
35/X1/X19 Dolgellau - Blaenau Ffestiniog - Betws y Coed - Llandudno from 03-04-17
37 CLIPA BLAENAU - Blaenau Ffestiniog - Tanygrisiau
38/39 Dolgellau - Barmouth - Harlech - Porthmadog - Oakeley Arms
46 Llangefni - Parc Menai - Caernarfon
53/56/58 Bangor to Anglesey
66/66A/67/67A/X67 Gerlan - Bethesda - Rachub - Tregarth - Bangor
68 GLAN-YR-AFON CLIPA - on demand Service
69/70 BALA CLIPA - on demand Service
72/72A/73 Bangor - Glasinfryn - Pentir - Y Wern - Bethel
75 Maesgeirchen - Bangor - Parc Menai
78/78A Bangor - Maesgeirchen
79 Bangor - Ysbyty Gwynedd - Parc Menai
82/83 Dinorwig - Deiniolen - Llanrug - Bethel - Caernarfon
85/86 Llanberis - Deiniolen - Bangor
88 Llanberis - Llanrug - Caernarfon
88 Llanberis - Llanrug - Caernarfon from 14-04-17
91 Caernarfon - Dinas Dinlle - Caernarfon Airport
92 CAERNARFON CLIPA - Maes Barcer - Victoria Doc - Cae Gwyn
93 CAERNARFON CLIPA - Maesincla - Hendre
98 Porthmadog - Garreg
99A/99B Porthmadog - Croesor - Rhyd (on demand service)
99/99H Porthmadog - Borth Y Gest - Morfa Bychan a Tremadog - Ysbyty Alltwen
A55 Caernarfon - Llandudno Junction - Llandudno
CGC1 Winter Booklet 2016-17 (from 24-01-17)
CGC2 Map of the Gwynedd bus network
D1 Llyn Coastal Bus
S2 SNOWDON SHERPA - Llanrwst - Betws y Coed - Pen-y-Pass - Llanberis
S4/87 Caernarfon - Waunfawr - Beddgelert
S4/87 Caernarfon - Waunfawr - Beddgelert from 14-04-17
S6 SNOWDON SHERPA - Betws y Coed - Bangor via Bethesda 14-04-17 to 05-11-17
S97 Porthmadog - Beddgelert - Pen-y-Pass
S97 Porthmadog - Beddgelert - Pen-y-Pass from 14-04-17
T2 Aberystwyth - Dolgellau - Porthmadog - Bangor
T36 Machynlleth - Dinas Mawddwy
T3 Wrexham - Y Bala - Dolgellau - Barmouth
T3 Wrexham - Y Bala - Dolgellau - Barmouth from 10-04-17
T4 CONWY VALLEY LINE - Blaenau Ffestiniog - Betws y Coed - Llandudno11-12-16 - 20-05-17
T5 CAMBRIAN COAST RAILWAY 11-12-16 to 20-05-17
X27 Machynlleth - Dolgellau
X29/X28 Aberystwyth - Machynlleth - Tywyn