Gwegamerâu

Mae delweddau o Abermaw a Doc Fictoria, Caernarfon sydd yn cael eu diweddaru unwaith bob munud i'w gweld ar:

wefan Clwb Hwylio Meirionnydd

ac ar

wefan Harbwr Caernarfon

 

Ar y dde mae rhestr o wegamerâu sy'n cael eu cynnal gan y Cyngor ac gan gyrff eraill o amgylch Gwynedd.

Nid oes angen meddalwedd arbenigol i wylio'r gwegamerâu.