Diolch am sganio ein Côd QR

Er mwyn dod o hyd i’ch diwrnod casglu rhowch eich cod post yma a chwiliwch am eich cyfeiriad. 

Yma cewch eich diwrnod casglu ailgylchu a bwyd, sbwriel a gardd.

 

Mae’n werth cofio:

 ⏰  Rydym yn dechrau casglu o 6 y bore, felly gwell fyddai rhoi eich eitemau allan y noson gynt. 

 ↔ Cofiwch eu tynnu i fewn ar ôl casgliad; rydan ni oll angen lle ar y palmentydd.

♻️ Rhowch eitemau glân a chywir wedi eu didoli yn eich bocsys ailgylchu.

Mae eich holl wastraff bwyd yn cael ei droi yn ynni, 

❤️ ........ydy mae hyd yn oed eich croen banana yn ddefnyddiol