Cartref > Trigolion > Tai > Tai preifat > Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Yn 2016, pasiodd Llywodraeth Cymru Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016.

Mae’r ddeddf wedi bod ar waith ers 1 Rhagfyr, 2022. Bryd hynny, cyflwynwyd nifer o newidiadau sy’n berthnasol i’r sectorau rhentu cymdeithasol a phreifat. 

I ddarllen mwy am y newidiadau a sut bydd yn effeithio arnoch chi, ewch i wefan Llywodraeth Cymru trwy glicio yma:

Tenantiaid: mae cyfraith tai yn newid (Rhentu Cartrefi)