Tocyn rheilffordd i bobl dros 60 oed

Os ydych yn gymwys am gerdyn rheilffordd, gallwch ei brynu:

  • Ar-lein: www.senior-railcard.co.uk (gwefan Saesneg yn unig)
  • Wyneb yn wyneb: Gallwch brynu tocyn rheilffordd mewn unrhyw swyddfa docynnau mewn stesion National Rail sydd wedi ei staffio neu drwy Asiant Teithio trwyddedig. Gallwch ei brynu ar y diwrnod rydych yn teithio ond gwnewch yn siwr fod y swyddfa docynnau ar agor ar y diwrnod hwnnw, neu

Gwybodaeth am y ffurflenni cais a phwy sy'n gymwys am docyn (gwefan Saesneg yn unig).