Tocyn rheilffordd i bobl dros 60 oed

Os ydych yn gymwys i gael cerdyn rheilffordd, gallwch ei brynu gan y Gymdeithas Cwmnïau Gweithredu Trenau mewn nifer o ffyrdd:
 
Ar-lein: www.senior-railcard.co.uk (gwefan Saesneg yn unig)

Ffôn: 0844 871 4036

Wyneb yn wyneb: Unrhyw swyddfa docynnau gorsaf rheilffordd wedi'i staffio