Tocyn rheilffordd i bobl anabl

Os ydych yn gymwys i gael cerdyn rheilffordd, gallwch ei brynu gan y Gymdeithas Cwmnïau Gweithredu Trenau mewn nifer o ffyrdd:
 
Ar-lein: www.disabledpersons-railcard.co.uk (gwefan Saesneg yn unig)

Ffôn: 0844 871 4036