Tocyn rheilffordd i bobl anabl

Cyn gwneud cais am docyn rheilffordd i bobl anabl, gwiriwch eich bod yn gymwys (gwefan Saesneg yn unig).

Gallwch brynu eich tocyn:

  • Ar-lein: disabledpersons-railcard.co.uk (gwefan Saesneg yn unig)
  • Ffurflen drwy’r post: mae’n bosibl lawrlwytho ffurflen gais a’i anfon drwy’r post i National Rail gyda eich dogfennau tystiolaeth a thaliad – mwy o wybodaeth.

Noder: nid yw’n bosibl prynu tocyn rheilffordd i bobl anabl mewn gorsaf drên.