Cwestiynau a ofynnir yn aml - tocyn parcio blynyddol

Ydi’n bosib prynu tocyn parcio am gyfnod o 3, 6 neu 9 mis?

Gellir prynu tocyn 6 mis neu 12 mis.  Nis oes modd prynu tocyn 3 neu 9 mis.  Mae tocyn parcio 6 mis neu 12 mis yn ddilys o'r diwrnod y caiff ei gynhyrchu.

 

Oes consesiwn ar gyfer myfyrwyr / pobl ddi-waith / pensiynwyr?

Nac oes. Fodd bynnag, gall pobl dros 60 mlwydd oed hefyd barcio am hyd at 2 awr yn y meysydd parcio arhosiad byr sy’n eiddo i Gyngor Gwynedd.

 

Ym mha feysydd parcio alla i barcio gyda’r tocyn parcio blynyddol?

Gallwch barcio yn unrhyw un o feysydd parcio arhosiad hir y Cyngor.  Mae rhestr o’r meysydd parcio hyn i’w gweld yn y telerau ac amodau – tocyn parcio blynyddol.

 

Rydw i dros 60 mlwydd oed.  Ble alla i barcio gyda’r tocyn parcio blynyddol?

Os ydych dros 60 mlwydd oed, gallwch hefyd barcio am ddim am hyd at 2 awr mewn unrhyw gyfnod o 24 awr ym meysydd parcio arhosiad byr y Cyngor.  Gellir gweld rhestr o’r meysydd parcio ble gallwch barcio yn y telerau ac amodau - tocyn parcio blynyddol. Bydd cloc disg yn cael ei ddarparu.  Bydd rhaid dilyn y cyfarwyddiadau ar y disg a’i arddangos gyda’r tocyn blynyddol.

 

Mae gen i docyn parcio blynyddol ac rydw i newydd gael fy mhen-blwydd yn 60. Alla i newid y tocyn er mwyn i mi allu parcio yn y meysydd parcio arhosiad byr hefyd?

Ydi, mae’n bosib newid y manylion. Cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000. Ni fydd cost am wneud hyn.

 

Pa bryd fydda i’n derbyn y tocyn parcio blynyddol?

Dylech dderbyn eich tocyn o fewn 5 diwrnod wedi i ni dderbyn eich taliad.

 

Dydw i ddim angen y tocyn parcio blynyddol bellach. Allai gael pres yn ôl?

Na. Nid yw’n bosib cael ad-daliad yn anffodus.

Os nad ydych wedi dod o hyd i’r ateb i’ch cwestiwn ar y dudalen hon, cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000 neu drwy gwblhau’r ffurflen ar-lein isod: