Gwaith ffyrdd

Gweld rhestr wythnosol o waith ffyrdd yng Ngwynedd

I roi gwybod am unrhyw broblemau gyda ffyrdd, cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000 neu drwy ddefnyddio un o'r ffurflenni ar-lein. 

Mewn argyfwng y tu allan i oriau gwaith, ffoniwch y rhifau canlynol:

  • Problem yn ardal Arfon: (01286) 677067

  • Problem yn ardal Dwyfor: (01766) 810382

  • Problem yn ardal Meirionnydd: (01341) 422592