Gwaith ffyrdd


Bwletin Gwaith Stryd

Map gwaith ffyrdd Gwynedd

(Mae'r map yn cael ei ddiweddaru yn wythnosol)

I roi gwybod am unrhyw broblemau gyda gwaith ffyrdd, cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000.

Mewn argyfwng y tu allan i oriau gwaith, ffoniwch y rhifau canlynol:

  • Problem yn ardal Arfon: (01286) 677067

  • Problem yn ardal Dwyfor: (01766) 810382

  • Problem yn ardal Meirionnydd: (01341) 422592

 

I roi gwybod am broblem arall ar ffyrdd, priffyrdd a strydoedd Gwynedd, gwelwch:

Adrodd problen ar y lôn neu briffordd
Adrodd problem ar y stryd