Gwaith ffyrdd

TRAFNIDIAETH: Adnewyddu Traphont Abermaw

Bydd Traphont Abermaw ar gau o 2 Medi 2023 tan 2/3 Rhagfyr 2023, gan gynnwys cau’r llwybr troed, ar gyfer cam olaf adnewyddu'r draphont. Mae mwy o wybodaeth am y cyfnod cau ar gael ar Cau Traphont Abermaw Hydref 2023

https://www.networkrail.co.uk/running-the-railway/our-routes/wales/restoring-barmouth-viaduct/

Mi fydd manylion am y gwasanaeth bws yn lle’r trên, fydd yn gweithredu rhwng gorsafoedd Pwllheli a Machynlleth, ar gael ar:

https://trc.cymru/

Close

Map yn dangos y gwaith ffordd wedi ei raglennu yng Ngwynedd. 

(Mae'r map yn cael ei ddiweddaru bob dydd Gwener sy'n golygu na fydd hi wastad yn bosib cynnwys gwaith ffordd sydd wedi ei drefnu ar fyr-rybudd) 

Mae ‘manylion y gwaith’ yn cael ei ddarparu yn uniongyrchol gan y cwmnïau. 


P
roblemau gwaith ffyrdd

I roi gwybod am broblem gyda gwaith ffyrdd yng Ngwynedd, ffoniwch 01766 771000.

Neu, mewn argyfwng gallwch hefyd gysylltu efo'r cwmni sy'n gwneud y gwaith:

 • Wales & West (Argywng Nwy): 0800 111 999
 • Wales & West (Ymholiadau Cyffredinol): 0800 912 2999
 • BT (Openreach): 0800 023 2023
 • Network Rail (Rhif cyswllt mewn argyfwng): 03457 11 41 41
 • Dŵr Cymru (Dŵr glân): 0800 052 0130
 • Dŵr Cymru (Carthffosiaeth): 0800 085 3968
 • Scottish Power: 0800 0015400
 • Amberon Traffic Management: 0845 371 5050
 • Quantum Traffic Management: 01492 233083
 • Forest Traffic Management: 01978 821 561
 • JT & M Signs Ltd: 01745 590056
 • Sunbelt Rentals Traffic Management: 01248 602400
 • R Mills & Daughter Traffic Management: 07788 593105 

 

I roi gwybod am broblem arall ar ffyrdd, priffyrdd a strydoedd Gwynedd, gwelwch:

Adrodd problen ar y lôn neu briffordd
Adrodd problem ar y stryd