Ffrindiau Dementia (Gwynedd Oed Gyfeillgar)

2,023 Ffrind Dementia newydd yn 2023! 

Un o amcanion Gwynedd Oed Gyfeillgar eleni yw creu mwy o Ffrindiau Dementia ar draws y sir eleni a gwneud hynny er mwyn codi ymwybyddiaeth a herio stigma.

Mae sesiynau Ffrindiau Dementia ar gael i grwpiau cymunedol

Mwy o wybdoaeth am Ffrindiau Dementia Gwynedd

Mae modd cael sesiwn sy’n para oddeutu awr ar gyfer grwpiau cymunedol, mudiadau ac ysgolion.


Cysylltwch i drefnu sesiwn!