Tai Gofal Ychwanegol

Fflatiau hunangynhaliol i bobl hŷn, lle caiff gofal a chefnogaeth eu darparu yn ôl yr angen. Mae’r fflatiau hyn yn galluogi pobl i fyw mor annibynnol â phosib cyhyd â phosib – gallech osgoi gorfod mynd i gartref neu ysbyty, neu gallech ddod oddi yno’n gynt. Mae cyfleon i chi gymdeithasu os mynnwch.
Gwybodaeth am Dai Gofal Ychwanegol yng Ngwynedd a sut i wneud cais:

Gwyliwch y fideo isod am fwy o wybodaeth am Cae Garnedd, cynllun gofal ychwanegol ym Mangor:

 

Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.