Ieuenctid

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc 11-25 oed ddatblygu sgiliau personol, cymdeithasol ac addysgol. 


Gwasanaeth Cymorth Ieuenctid 11-19 mlwydd oed

Mae'r gwasanaeth yma i wrando ar lais unigolin 11-19 mlwydd oed, gan eu helpu:

  • gyda’u iechyd a lles
  • i wneud cyfraniad yn eu cymunedau
  • i ddysgu sgiliau fel eu bod yn berson ifanc hapus a diogel ac yn barod ar gyfer bywyd a gwaith.

Gwasanaeth Cymorth Ieuenctid 16-25 mlwydd oed

Pwrpas y gwasanaeth hwn yw i wrando ar lais unigolyn 16-25 mlwydd oedd gan gynnig amser iddynt a rhoi’r cyfle iddynt ddatblygu.

 

Tîm Gwaith Cymunedol

Pwrpas y tîm gwaith cymunedol yw i greu a chynnig cyfleodd cymdeithasu a datblygu i bobl ifanc yn ein cymunedau ni.

 

Cysylltu â ni

Twitter: @IeuGwyneddYouth
Instagram: ieuenctidgwyneddyouth