Amser Ni

 

amser ni

Cyfaill i blant gydag anghenion ychwanegol 

Mae Amser Ni yn mynd a phlant a phobl ifanc sydd ag anghenion ychwanegol ar weithgareddau hwylus gan gynnwys aros dros nos.

Fel gwirfoddolwr bydd disgwyl i chi sicrhau bod pawb yn hapus ac yn cael amser da.

Byddem hefyd yn disgwyl ichi gymryd rhan yn y gweithgareddau a gynlluniwyd.

Bydd y bws yn eich nôl a danfon adref.

Telir am fwyd a gweithgareddau.

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch:

amserni@gwynedd.llyw.cymru

07901 103 149