Gofalu a gwaith / hyfforddiant

Gall fod yn anodd cael hyd i falans rhwng gweithio a gofalu.  Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol am eich hawliau o ran gwaith a chymryd amser i ffwrdd ar wefan (uniaith Saesneg) Carers UK.

 

Hyfforddiant i ofalwyr

Gallwn gynnig cefnogaeth i ganfod y cwrs cywir, a help gyda chyllido a threfniadau gofalu.

Mae rhai colegau'n cynnal cyrsiau yn benodol ar gyfer gofalwyr. Mae'r cyrsiau hyn yn anffurfiol a chyfeillgar a chewch eich annog i ganfod hyfforddiant sy'n cyd-fynd â'ch ffordd o ddysgu, eich amcanion a'ch dyletswyddau gofalu.

 

Mwy o wybodaeth

Cysylltwch â'n Swyddog Cefnogi Gofalwyr: