Cefnogaeth ariannol

Fel gofalwr, mae gennych hawl i gymorth ariannol fel lwfans gofalwyr, credydau treth a chymorth ariannol arall.

Mae mwy o wybodaeth ar wefan GOV.UK:


Os oes gennych unrhyw gwestiynau am faterion ariannol gofalwyr, mae croeso i chi gysylltu â ni: 


1. Ardal Llŷn

2. Ardal Caernarfon

3. Ardal Bangor

4. Ardal Eifionydd a Gogledd Meirionnydd

5. Ardal De Meirionnydd