Cefnogaeth ariannol

Fel gofalwr, mae gennych hawl i gymorth ariannol fel lwfans gofalwyr, credydau treth a chymorth ariannol arall.

Mae mwy o wybodaeth ar wefan GOV.UK:


Os oes gennych unrhyw gwestiynau am faterion ariannol gofalwyr, mae croeso i chi gysylltu â ni: 


1. Ardal Llŷn

2. Ardal Caernarfon

3. Ardal Bangor

4. Ardal Eifionydd a Gogledd Meirionnydd

5. Ardal De Meirionnydd

 

Taliadau uniongyrchol i ofalwyr

Mae Taliadau Uniongyrchol yn ffordd i bobl allu gwneud eu trefniadau gofal eu hunain. Yn lle derbyn gwasanaethau gan y Cyngor gallwch ddewis derbyn yr arian a phrynu'r gwasanaeth o rywle arall. Mae hyn yn rhoi mwy o ddewis, rheolaeth a hyblygrwydd i chi.

Mae mwy o fanylion ar wefan GOV.UK.

Am fwy o wybodaeth am y cynllun Taliadau Uniongyrchol yng Ngwynedd, cysylltwch â'r Swyddog Taliadau Uniongyrchol: