Llwybr Arfordir

Mae llwybr yn rhan o’r llwybr arfordir cenedlaethol, ac yn ddatblygiad o lwybr arfordir Llŷn.

Mae’r llwybr yn dilyn arfordir Gwynedd gyfan gan gychwyn yn Llanfairfechan yng ngogeldd y sir, ac yn ymestyn 180 milltir i ochrau Machynlleth yn ne y sir.

 

Mapiau

Am fapiau sy’n amlinellu taith Llwybr Arfordir Cymru drwy Wynedd, ymwelwch â'r dudalen:

Mapiau Llwybr Arfodir Cymru


Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Llwybr Arfordir Cymru.