Canlyniadau'r Ymgynghoriad cyhoeddus – Strategaeth Cyfranogiad

(06/01/2023 - 23/01/2023) 

Diolch i bawb wnaeth gyflwyno sylwadau ar y Strateagaeth cyfranogiad ddrafft.   

Mae canlyniadau’r ymgynghoriad ar gael I'w gweld mewn adroddiad i Gabinet Cyngor Gwynedd ar 14/02/2023. 

Canlyniadau Ymgynhoriad Strategaeth Cyfranogiad

Bydd y Strategaeth yn cael ei chyflwyno I'r Cyngor llawn ar gyfer ei mabwysiadu ar 02/03/2023 

Rhaglen ar gyfer Y Cyngor ar Dydd Iau, 2ail Mawrth, 2023, 1.00 y.h. (llyw.cymru)