Canlyniadau Ymgynghoriad Cynllun Y Cyngor 2023–2028

Diolch i bawb wnaeth gymryd rhan yn yr ymgynghoriad:

Canlyniadau Ymgynghoriad Cynllun y Cyngor 2023 - 2028

Ar 2 Mawrth 2023, cafodd canlyniadau'r ymgynghoriad ei drafod a'i ystyried gan Gabinet Cyngor Gwynedd ac fe mabwysiadwyd Cynllun Cyngor Gwynedd 2023-28. Mae manylion am Cynllun Cyngor Gwynedd 2023-28 i'w gweld yma.

Cynllun Cyngor Gwynedd 2023-28