Ymgynghoriad Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (GDMC): Rheoli Cŵn

Diolch i bawb wnaeth gymryd rhan yn yr ymghynghoriad. Dyma ganlyniadau'r ymgynghoriad:

Canlyniadau

 Ar 27 Gorffennaf 2021, cafodd canlyniadau'r ymgynghoriad ei drafod a'i ystyried gan Gabinet Cyngor Gwynedd ac fe gytunwyd ar y Gorchymyn. Mae manylion am y Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus: Rheoli Cŵn i'w gweld yma.

 

Mwy o wybodaeth 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr ymgynghoriad, neu am gael fersiwn print mawr, Braille, mewn ieithoedd eraill ac ati, cysylltwch â RheoliCwn@gwynedd.llyw.cymru neu 01766 771000 i drafod eich anghenion.