Prosiect Dysgu Teulu 2021 - 22

Pwrpas Prosiect Teulu 2021-22 ydi:

  • galluogi oedolion i gefnogi plant yn yr ysgol
  • dod i nabod eich cryfderau fel teulu
  • adnabod targedau pendant
  • cydweithio fel teulu i symud ymlaen
  • mwynhau gweithgareddau fel teulu
  • cael cyfle i brofi pethau newydd

Diolch am gytuno i fod yn rhan o’r prosiect yma. Mae lenwi’r holiadur yn elfen bwysig iawn o’r broses.

Llenwi yr holiadur


Tips defnyddiol:

Dewiswch y disgrifiad gorau o’ch teulu cyfan / sefyllfa.

Defnyddiwch y rhif teulu sydd ar y daflen a gawsoch gan yr ysgol.

Mae’n bosib newid o’r Gymraeg i’r Saesneg yn ystod yr holiadur os oes angen.