Ymgynghoriad Cynllun Rheolaeth Safle Treftadaeth y Byd

Diolch i bawb wnaeth gymryd rhan yn yr ymgynghoriad yn ystod Haf 2019. Dyma’r canlyniadau:

ymgynghoriad llechi cymraeg

Yr adroddiad llawn 

Cadwch lygaid allan am fwy o newyddion am y prosiect ‘Tirwedd Llechi Safle Treftadaeth y Byd Gogledd-orllewin Cymru’ dros y misoedd nesaf.