Polisi Gosod Tai Cymdeithasol

Mae'r cyfnod ymgynghori bellach wedi dod i ben. Bydd y canlyniadau ar gael cyn bo hir.