Holiadur Cinio Ysgol Cynradd

Diolch i bawb wnaeth gymryd rhan yn yr ymgynghoiad. Dyma’r canlyniadau: 

1

 

Mwy o wybodaeth.